KR Valg sammenstiller valgdata fra Kommunaldepartementet og Kommunal Rapports egne data. Løsningen gir anledning til å følge stortingsvalget med live oppdatering av resultater.

Du kan følge med på hvilke lokalpolitikere som ligger an til å komme på Stortinget, og finne generelle data om mandatfordeling, oppslutning og stemmeopptelling på fylkes- og kommunenivå.

KR Valg er en frittstående applikasjon laget av Kommunal Rapport.

Designet og programmert av

Andreas Røed